Sürekli Su Arıtma

Sürekli Su Arıtma, öncelikle endüstriyel atık suların büyük kapasiteli olması durumunda kullanılan arıtma metodudur. Sürekli arıtma tesisine gelen endüstriyel atık sular genellikle tabii akışla arıtmaya ulaşırlar. Bu mümkün olmadığı zaman atık suyu arıtma tesisine pompalamak gerekir. Seçilen pompa kapasitesi tesis için seçilen sürekli akış kapasitesiyle uyum içinde olmalıdır. Bu sistemde çökeltme havuzunda bekletme süresi büyük olduğundan, çökeltme havuzu oldukça büyük yer kaplar. Sürekli tesislerde kimyasal arıtma ancak otomatik hale getirilmiş sistemle mümkündür. Sürekli arıtma sistemlerinde kullanılacak karıştırıcılar, tank hacmini dakikada iki kere karıştıracak güçte olmalıdır.