Evsel Atık Su Arıtma Tesisleri


Evsel atık su arıtma tesisleri, betonarme veya paket arıtma olarak sacdan (st 37) imal edilir. Evsel atık su arıtma tesislerinde biyolojik arıtma kullanılır. Biyolojik arıtma yöntemi, atık sudaki kirliliğin oluşturulan mikroorganizmalar tarafından giderilmesidir.Biyolojik arıtmada kimyasal madde genellikle kullanılmaz. Sadece arıtma çıkışında dezenfeksiyon gayesiyle hipo klorür kullanılır. Biyolojik arıtma tesislerinin ekipmanları, Izgara, atık su terfi pompaları, blowerlar, geri devir pompaları, dozaj pompaları ve kumanda panosudur.

Evsel atık su arıtma tesislerinin bölümleri, dengeleme haznesi, havalandırma havuzu çökeltme havuzu, ve fazla çamur biriktirme haznesidir. Arıtma çıkış suyu bahçe sulamasında kullanılacaksa, arıtılmış su haznesi olmalıdır. Ayrıca arıtılmış su, kum filtre ve aktif karbon filtre ile filtrasyona tabi tutulmalıdır.

Biyolojik arıtmada genel olarak aktif çamur arıtma sistemi kullanılır. Aktif çamur arıtma sisteminde dengeleme havuzundaki atık su pompa ile havalandırma havuzuna basılır, havalandırma havuzunda blower ile sürekli hava verilerek atık su homojen olarak karıştırılır. Aynı zamanda arıtma için gerekli mikroorganizmaların havayı ve organik maddeleri kullanarak üremesi sağlanır. Bu arıtma sisteminde, çökeltme havuzundan havalandırma havuzuna aktif çamur geri devir yaptırılır.

Endüstriyel atık su arıtma tesisleri, kimyasal arıtma ve biyolojik arıtma yöntemleri birlikte veya ayrı ayrı kullanılır. Kimyasal arıtma tesislerinin ekipmanları, dozaj tankları, dozaj pompaları, karıştırıcılar, asit pompaları pH kontrol sistemleri, ORP kontrol sistemleri ve seviye kontrol sistemleridir. Endüstriyel arıtma tesisleri, betonarme, sac veya polietilenden yapılabilmektedir. Büyük debili sürekli arıtma tesislerinin betonarme yapılması daha ekonomik olmaktadır. Arıtılabilirlik çalışmasında arıtma tesisinde kullanılacak kimyasal maddelerin cinsleri ve dozaj miktarları belirlenir. Endüstriyel arıtma tesisleri atık suyun debisine bağlı olarak kesikli veya sürekli arıtma sistemi olabilir.