Su Arıtma cihazları kullanım yerleri

Su Arıtma cihazları yalnızca evlerde mi kullanılıyor ?

Su Arıtma cihazları ve sistemlerinin başlıca kullanım yerleri; evler, işyerleri, Buhar Kazanları Besi suyu hazırlanması, Kaplamacılık, Eczacılık, Gıda ve Meşrubat Sanayi, İçme suyu Üretimi, Tıp’ da Hemodiyaliz Tedavisi Laboratuarlar, son yıllarda atık suların geri kazanılmasında arsenik giderimin de gündeme gelmiştir.