İyi bir Reverse Osmosis (Ters Osmoz) Su Arıtma Sistemi en az kaç kademeden oluşur?

En az 5 kademeli Reverse Osmosis (Ters Osmoz) Su Arıtma sistemi alın. Daha az sayıda filtreden oluşan Su Arıtma sistemleri, mesela 3- 4 kademeli olanlar daha az kararlıdır, daha çok probleme ve daha sık filtre değişimine ihtiyaç duyarlar (her 4- 6 ayda bir).

İyi bir Reverse Osmosis (Ters Osmoz) Su Arıtma sistemi, filtre elemanlarının çok daha uzun dayanmasını sağlar (ön filtreler 12 ay ve arıtılmış su kalitesi de çok kademe sayesinde daha garantilidir). İyi bir 5 kademeli reverse osmosis Su Arıtma sistemi ile uzun vadede çok daha fazla para ve zaman tasarruf edersiniz.

Reverse osmosis (Ters Osmoz) Su Arıtma Sistemlerinde en doğru filtre sıralaması; 3 adet ön filtre olduğundan emin olun (ön filtreler reverse osmosis membranından önceki filtrelerdir). Bunların ikisi karbon ve birinci kademede sediment filtre (tortu filtresi) olmalıdır - bu önemli! İki karbon filtrenin RO filtreden önce (kademe 2 ve 3) olmasına dikkat edin çünkü bu filtreler reverse osmosis filtreyi klor gibi maddelerin vereceği hasardan korur. Elde edilecek arıtılmış suyun saflığı ağırlıklı olarak reverse osmosis Su Arıtma membranının iyi durumda oluşuna bağlı olduğundan bu çok önemlidir. 5. kademede tat verici filtre ve arzu edilirse 6. kademe olarak mineral katkı filtresi eklenebilir. Not: Pek çok 4 kademeli sistem 2 karbon filtreye sahiptir, ancak bunların sadece biri RO membrandan öncedir. İkinci karbon filtre genellikle Reverse osmosis (Ters Osmoz) Su Arıtma membrandan sonra konduğu için RO Su Arıtma membran ihtiyacı olan yüksek korumadan mahrum kalır. Bu küçük detay çok büyük fark yaratır! Karbon filtrelerin cinsi de çok önemlidir. Katı “karbon blok” filtreler, “tanecikli” (GAC - granular activated carbon) filtrelerden ve küçük “sıralı” (in-line) karbon filtrelerden çok daha iyidirler. Tanecikli filtreler sistemi tıkayan karbon tozlarına sebep olurlar. Küçük sıralı karbon filtreler ise çok çabuk tükenirler ve Reverse osmosis (Ters Osmoz) Su Arıtma membranın zararlı “klor”a maruz kalmasına neden olurlar. “Karbon blok” filtreler toz yapmaz ve en uzun ömürlü olanlardır. Aynı zamanda 2 sediment (tortu) ön filtreli sistemlerden de uzak durun. çünkü iyi bir RO sistem 2 karbon ön filtreye ihtiyaç duyar, 2 tortu filtresine değil. Tortu filtreleri karbon filtrelerden daha ucuz olduğundan üreticiler karbon filtre yerine sediment filtre koymayı tercih ederler, fakat bu membranın ömrünü ve suyun kalitesini etkiler.

.