Reverse Osmosis Ters Osmoz Su Arıtma Nedir?

Pek çok uzman, Reverse osmosis (Ters Osmoz) su arıtma sistemlerinin, su arıtma sistemleri içinde en iyi seçim olduğu konusunda hemfikirdirler. Reverse osmosis (Ters Osmoz) su arıtma cihazları, diğer su arıtma cihazlarıyla karşılaştırıldıklarında en geniş zararlı madde filtreleme özelliğine sahiptirler.

Peki Reverse osmosis, türkçe adı ile Ters Osmoz nedir ?

Osmoz olayı, tabiatta canlıların yaşamında her an görev yapan çok ilginç bir tabiat olayıdır. İnsan zekasının tersine çevirdiği bu tabiat kuralı sayesinde bugün çok kötü ve tuzlu sulardan iyi su elde etmek mümkün olmaktadır. Ters osmoz olarak adlandırılan bu teknik ile imal edilmiş cihazlar, bugün dünyada ve ülkemizde enerji santrallerinden tekstil boyahanelerine, meşrubat üretiminden sofra suyu üretimine kadar bir çok yerde kullanılmaktadır.

Basit bir tesisata benzeyen ters osmoz su arıtma cihazının tasarımında ham su, üretim suyu, kullanılan membran türü gibi bir çok teknik bilgi ve tecrübe gerektiğinden, ters osmoz konusu bir mühendislik ihtisası olarak kabul edilmektedir.

Osmoz olayı (bazen geçişme olarak anılır), tabiatta canlıların tümünün yaşamında büyük önem taşır. Bitki köklerinin topraktan suyu almaları, beden içindeki hücrelerin beslenmesi için kandan sıvı alıp vermeleri, böbreklerde kanın idrardan ayrılması gibi birçok tabii olay işte bu osmoz prensibi sayesinde olur.

Ters Osmoz tekniği 1970'lerden bu yana dünyada kullanılmaktadır. İlk başlarda çok pahalı olduğundan yalnızca gemilerde deniz suyundan içme suyu elde edilmesi amacıyla kullanılan bu teknik, zaman içerisinde ucuzlayarak evlerimize kadar girmiştir. Gelişen membran üretim teknikleri ile Ters Osmoz tekniği ile üretilen suyun maliyeti de çok azalmıştır.

Ters osmoz işlemi esnasında, basınca ihtiyaç duyulur ve bu basınç bir pompa vasıtası ile sağlanır. Ters osmoz ünitenin içereceği membran sayısı, membran tipi, uygulanacak basınç, geri kazanım oranı gibi bilgiler, ancak ham su karakterinin çok iyi analiz edilmesi ile elde edilebilir.

Filtrasyon amacıyla membranların kullanılması son yıllarda yaygınlaşmaya başlamıştır.Bunlar üzerinde küçük gözenekler bulunan, polimerik (plastik ) veya seramik yapıdadırlar. Katı maddelerin yanı sıra çözünmüş inorganik ve organik maddelerin büyük bölümünü tutarlar.Temel olarak membran filtrasyon uygulanan basınç artışına bağlı olarak mikro filtrasyon (MF), ultra filtrasyon (NF), nano filtrasyon ( NF) ve ters osmoz şeklinde sıralanır.

Aslında özetle Reverse Osmosis Ters Osmoz hakkında bilmemiz gereken en önemli nokta, Reverse osmosis (Ters Osmoz) sistemi ile üretilen su arıtma cihazlarının ve kurulan su arıtma sistemlerinin, şu anda en geniş zararlı madde filtreleme özelliğine sahip oldukları, dolayısı ile daha sağlıklı olduklarıdır.