Su Arıtma - Sertifikalar

T.C.Sağlık Bakanlığı
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı

Nature Life Su Arıtma Sistemi ile elde edilen suyun analiz raporu
T.C.Sağlık Bakanlığı
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı
Gıda Güvenliği ve Beslenme Araştırma Müdürlüğü

Nature Life Su Arıtma Sistemi ile elde edilen sudan alınan numunenin yönetmeliğe uygunluk raporu
 
T.C.Sağlık Bakanlığı
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı
Gıda Güvenliği ve Beslenme Araştırma Müdürlüğü

Su Analizi Sonuçlarını gösteren RAPOR
Su Kalitesi Derneği (Water Quality Association) tarafından Nature Life Su Arıtma Sistemlerinin, üretim ve kalite aşamalarından başarıyla geçtiğinin gösteren Sertifika

 

 
Güney Kore'de Özel bir Test Laboratuvarınca verilen Sistem Kalite Sertifikası